Formularz przejęcia profilu lekarza "Urszula Grzyb"

Wypełnij poniższy formularz aby przejąć kontrolę nad profilem. Nazwa użytkownika posłuży Ci do logowania się w serwisie. Niezbędne jest wypełnienie pól poniżej.

 • Tak, chcę otrzymywać newsletter.
 • Akceptuję regulamin serwisu MamZdrowie.pl

REGULAMIN SERWISU MAMZDROWIE.PL

 1. Wstęp

  Niniejszy Regulamin określa zasady realizji usług drogą elektroniczną przez Administratora oraz zasady funkcjonowania i korzystania z Serwisu, w tym w szczególności prawa i obowiązki Użytkowników. Przed skorzystaniem z Serwisu należy uważnie zapoznać się z Regulaminem, ponieważ korzystając w jakikolwiek sposób z Serwisu, Użytkownik potwierdza, że akceptuje Regulamin oraz zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.

 2. Definicje

  • 2.1 Administrator - InnovaWeb Sp. z o.o., z siedzibą w Rybniku, przy ul. Jankowickiej 23/25, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy, pod numerem 0000296627, posiadająca NIP 6423031028 oraz REGON 240835300 o kapitale zakładowym 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych.
  • 2.2 Awatar - Obrazek wyświetlany obok nazwy Użytkownika i w profilu Użytkownika.
  • 2.3 Ban - zablokowanie dostępu do Konta i/lub Serwisu, czasowo lub bezterminowo.
  • 2.4 Konto - dostępne po zalogowaniu (za pomocą loginu i hasła) miejsce w Serwisie, za pomocą którego Użytkownik wprowadza i zarządza danymi oraz wszystkimi elementami związanymi z udziałem w Serwisie, a także może podejmować działania i operacje związane z funkcjonowaniem w Serwisie.
  • 2.5 Nazwa Użytkownika (Nick, Login) - nazwa, którą Użytkownik posługuje się w Serwisie
  • 2.6 Regulamin - niniejszy dokument wraz z wszystkimi załącznikami, które się do niego odwołują.
  • 2.7 Rejestracja - procedura zakładania Konta
  • 2.8 Serwis - strony internetowe wraz z dostępnymi na nich usługami, znajdujące się w domenie mamzdrowie.pl oraz jej subdomenach.
  • 2.9 Użytkownik - osoba korzystająca z Serwisu, w tym także osoba, która założyła Konto w Serwisie, dokonując Rejestracji.
 3. Zasady ogólne

  • 3.1 Serwis jest udostępniony wszystkim osobom korzystającym z Internetu.
  • 3.2 Użytkownik może korzystać z Serwisu bez Rejestracji, jednak usługi wymagające logowania nie będą dla niego dostępne.
  • 3.3 Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto w Serwisie. Posiadanie większej ilości Kont jest możliwe tylko za zgodą Administratora. Jeżeli utracisz dostęp do swojego Konta, nie zakładaj drugiego, ponieważ wiąże się to z ryzykiem Bana. W przypadku wykrycia posiadania przez Użytkownika więcej niż jednego Konta, wszystkie ujawnione Konta zostaną usunięte. Jeżeli chcesz zmienić Nazwę Użytkownika, skontaktuj się z Administratorem.
  • 3.4 Użytkownicy łamiący Regulamin, netykietę lub prawo mogą otrzymać Bana, czasowo lub na stałe.
  • 3.5 W Serwisie nie wolno zamieszczać treści niezgodnych z obowiązującym prawem, naruszających dobro innych osób, firm lub instytucji. W szczególności:
   a) treści uznanych powszechnie za wulgarne, nieobyczajne, obraźliwe, oszczercze wobec innych,
   b) treści dyskryminujących na tle rasowym, wyznaniowym, etnicznym, orientacji seksualnej
   c) treści faszystowskich, propagujących przemoc, uznawanych powszechnie za drastyczne czy przerażające,
   d) treści zawiązanych z pornografią,
   e) treści łamiących prawa autorskie i przyczyniających się do rozpowszechniania piractwa
  • 3.6 Niedopuszczalne jest umieszczanie w Serwisie treści o charakterze komercyjnym, treści reklamowych lub linków afiliacyjnych.
  • 3.7 Zakazane jest używanie programów generujących zapytania do Serwisu.
  • 3.8 Nie usuwamy Kont, wiadomości i innej treści zamieszczonej przez Użytkowników w Serwisie. Użytkownik, zamieszczając w Serwisie jakiekolwiek treści, wyraża zgodę na bezterminowe ich wykorzystywanie (w tym publikowanie i rozpowszechnianie) przez Administratora. Użytkownik może wystąpić o usunięcie materiałów z Serwisu, jednak to Administrator podejmuje decyzję o tym czy je usunąć. Jeżeli nie chcesz być identyfikowany z Serwisem w żaden sposób, zamkniemy Twoje Konto i zmienimy zawarte w nim informacje tak, aby nie zawierały jednoznacznie identyfikujących Cię charakterystyk. Zamknięcie Konta oznacza bezpowrotną utratę dostępu do niego.
  • 3.9 Zamieszczając jakiekolwiek treści, zgadzasz się na to, że:
   a) zamieszczane przez Ciebie materiały nie są w całości lub w części niezgodne z prawem,
   b) jesteś właścicielem zamieszczanych materiałów lub posiadasz nieograniczone prawa do publikacji i przekazania ich na
  • 3.10 Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za korzystanie z Serwisu i Konta.
  • 3.11 Teksty, recenzje, oceny, opinie i komentarze zamieszczone przez Użytkowników, uznane przez Administratora za nic nie wnoszące do dyskusji lub niewartościowe, w szczególności służące zwiększaniu licznika napisanych wiadomości, komentarzy, recenzji, opinii, ocen, mogą zostać usunięte.
  • 3.12 Wszystkie decyzje dotyczące zastosowania produktów leczniczych, sposobu leczenia, wyboru terapii wskazanych w Serwisie winny być poparte konsultacją z lekarzem.
 4. Rejestracja i dane osobowe

  • 4.1 W związku z korzystaniem z poszczególnych usług udostępnianych w ramach Serwisu konieczne może się okazać podanie przez Użytkownika swoich danych osobowych.
  • 4.2 W celu dokonania Rejestracji wymagane jest prawidłowe wypełnienie formularza znajdującego się pod odnośnikiem "Rejestracja", w szczególności podanie adresu email, preferowanej Nazwy Użytkownika i hasła. Następnie należy kliknąć odnośnik przesłany na podany adres email, co aktywuje Konto i kończy proces Rejestracji w Serwisie.
  • 4.3 Nazwa Użytkownika nie powinna zawierać treści wymienionych w punkcie 3.5, a także nie może składać się w całości lub w części z adresu email, adresu strony WWW lub domeny internetowej.
  • 4.4 Użytkownik oświadcza, że podane przez niego dane są prawdziwe i aktualne.
  • 4.5 Rejestrując się w Serwisie, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie zebranych danych w celach marketingowych, informacyjnych, statystycznych oraz publikacji w takich mediach jak internet, prasa, radio, telewizja, telefonia komórkowa i stacjonarna.
  • 4.6 Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych, a także prawo ich poprawiania i żądania zaniechania ich przetwarzania. Przetwarzanie danych podanych przez Użytkownika w ramach Serwisu odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.)
  • 4.7 Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie podanych danych, w tym w szczególności adresu elektronicznego, w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Administratora, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U. z roku 2002, Nr 144, poz.1204).
  • 4.8 Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika w trakcie korzystania z Serwisu jest Administrator Serwisu.
  • 4.9 Awatar Użytkownika nie może zawierać adresu email, adresu strony WWW lub domeny internetowej.
 5. Techniczne warunki korzystania z Serwisu

  • 5.1 Do prawidłowego korzystania z Usługi wymagane jest:
   a) połączenie z siecią Internet,
   b) przeglądarka WWW z obsługą cookies
   c) przeglądarka WWW z obsługą JavaScript
  • 5.2 Techniczne warunki korzystania z Serwisu mają znaczenie dla prawidłowości funkcjonowania Serwisu, jego prawidłowego wyglądu w przeglądarce internetowej stosowanej przez Użytkownika, a także bezpieczeństwa danych Użytkownika zapisanych na Koncie w Serwisie.
 6. Reklamacje

  • 6.1 Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane przez Administratora w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. Administrator zastrzega sobie jednak prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać one będą z nieznajomości postanowień niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa.
  • 6.2 Reklamacje można zgłaszać listownie na podany adres pocztowy Administratora lub przy pomocy formularzy kontaktowych dostępnych w Serwisie.
  • 6.3 Administrator pozostawi bez rozpoznania składane reklamacje dotyczące usług świadczonych przez inne osoby fizyczne lub prawne przy wykorzystaniu funkcji Serwisu. Administrator nie ma również obowiązku przekazywania reklamacji podmiotowi właściwemu do realizacji reklamacji.
 7. Odpowiedzialność, prawa i obowiązki Administratora

  • 7.1 Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści dostępne na witrynach, do których zamieszczono łączą w tym Serwisie. Ponadto, zamieszczenie łączy do jakiejkolwiek strony nie oznacza, że Administrator popiera daną stronę i jej właściciela, oraz treści tam zamieszczane.
  • 7.2 Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone przez Użytkowników, w szczególności treści nie spełniające zasad tego Regulaminu.
  • 7.3 Administrator nie gwarantuje, że Serwis będzie działać nieprzerwanie i bezbłędnie.
  • 7.4 Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany tego Serwisu lub cofnięcia prawa dostępu do niego w każdej chwili.
  • 7.5 Administrator nie udziela żadnego rodzaju gwarancji związanych z dostępnością, dokładnością, rzetelnością i zawartością Serwisu.
  • 7.6 Administrator nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody powstałe w wyniku użytkowania lub niemożności użytkowania Serwisu.
  • 7.7 Administrator oraz wszelkie osoby lub podmioty będące autorami informacji zawartych w Serwisie, nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie następstwa, w szczególności szkody wynikające z zastosowania informacji zawartych w Serwisie.
  • 7.8 Administrator może w każdej chwili i według swojego uznania usunąć lub modyfikować zawartość zamieszczoną przez Użytkowników w Serwisie, nie informując ich o tym.
  • 7.9 W Serwisie mogą się ukazywać reklamy, z których Administrator czerpie korzyści finansowe.
  • 7.10 Administrator nie jest pośrednikiem pomiędzy oferentem a nabywcą i nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert reklamowych i przebieg transakcji.
  • 7.11 Wszelkie treści zamieszczone w Serwisie mają charakter wyłącznie informacyjny. W szczególności, żadnej informacji nie należy rozumieć jako:
   a) porady lekarskiej
   b) wskazań co do sposobu i rodzaju podawania produktów leczniczych
   c) wskazań co do sposobu stosowania i używania produktów medycznych
   d) braku konieczności przeprowadzenia zabiegów medycznych
   e) informacji, według której produkty lecznicze posiadają wyłącznie lub głównie właściwości innych produktów konsupcyjnych, leków lub środków spożywczych.
 8. Regulamin

  • 8.1 Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili zmieniane przez Administratora, bez podawania przyczyn. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu.
  • 8.2 Po ukazaniu się w Serwisie informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien zapoznać się z nimi, gdyż zalogowanie do Serwisu i korzystanie z niego po takim ogłoszeniu stanowi bezwarunkową akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika.
  • 8.3 W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien powstrzymać się od zalogowania do Serwisu i niezwłocznie powiadomić Administratora o takiej decyzji. Oświadczenie powinno dotrzeć do Administratora najpóźniej w terminie 14 dni od wejścia w życie zmienionego Regulaminu. Jeżeli oświadczenie Użytkownika nie dotrze do Administratora w podanym wyżej terminie, przyjmuje się, że Usługobiorca zaakceptował zmieniony Regulamin.
  • 8.4 Oświadczenie o nie zaakceptowaniu zmian w Regulaminie, pociąga za sobą usunięcie Konta Użytkownika.
  • 8.5 Funkcjonowanie Forum jest regulowane w Regulaminie Forum, stanowiącym załącznik do tego Regulaminu.
  • 8.6 Funkcjonowanie Sklepu (znajdującego się pod adresem mamzdrowie.pl/sklep/) jest regulowane w Regulaminie Sklepu, stanowiącym załącznik do tego Regulaminu.
zamknij